İlkelerimiz

"Görevimizi yaparken, kimseye, ne müvekkile ne hakime ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz; fakat, hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu esir kullanmadılar; fakat, efendileri de olmadı."

MOLIERAC
Bordeaux Barosu Eski Başkanı
  • 10 yılı aşan faaliyeti süresince temel ilkemiz; giderek karmaşık hale gelen gerek ticari, gerek özel ilişkilerde ortaya çıkan her türlü hukuki sorunu aynı ciddiyet ve ilgi ile ele alıp, yoğun çalışmalar neticesinde müvekkillerimize mesleki dürüstlük dahilinde en uygun çözümü sunmak olmuştur.
  • Uyuşmazlıkların analizi ve çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini geniş vizyon, sağduyu ve sürat temelli çözümlerin alması bilinci ile hareket ediyoruz.
  • Hukuksal problemlerde en sağlıklı yaklaşımın, sorunlar oluşmadan önce ilişkinin temelinin doğru ve muhtemel sorunları önleyecek düzenlemelere oturtulmasını sağlayan Koruyucu Hukuk olduğuna inanıyoruz.
  • Vekil-Müvekkil ilişkisinde ilk kuralın ticari ve özel hayata ilişkin her tür bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması olduğunu ve ilişkimizin temelinin güven üzerine kurulduğunu biliyoruz. 1999 yılından bu yana faaliyetlerimizi bu bilinçle sürdürüyoruz.